Αρτεμισίου 27, Χαλάνδρι ΤΚ.15234

ελεύθερον

Ο φυσικός χώρος του εργαστηρίου στο Χαλάνδρι  Αττικής, Αρτεμισίου 27.