Συμβολικά το “ελευθερον”, οφείλει το όνομα του σε δυο πηγές.

Αρχικά στο ελεύθερον του  ποδηλάτου. Τον μηχανισμό δηλαδή εκείνον, το εξάρτημα, χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατή η κίνηση όλου του οργάνου μετακίνησης.

Έπειτα από το -ελεύθερον το ευψυχον-όπως παρατίθενται στον διασωθέντα λόγο του Περικλή. Την παρότρυνση στην ελευθερία διαμέσου θάρρους και γενναιότητας.

Οι παροχές και οι υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήρι αναφέρονται συνοπτικά σε

ψυχολογική υποστήριξη. συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση, σε εφήβους, ενήλικα άτομα και οικογένειες, σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο, σε εταιρικό και δημόσιο περιβάλλον ψυχοεκπαιδευτικά. Επιπλέον, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική που αφορά θέματα αθλητικής ψυχικής υγείας, σχέσεων και δυναμικών όπως αυτά αναπτύσσονται σε: ατομικά και ομαδικά αθλητικά περιβάλλοντα,  σε αθλητές/τριες, προπονητές/τριες, σε σωματεία, αθλητικούς συλλόγους και ομοσπονδίες.